Reportage

Våren 2023 inleddes implementeringen av ett nytt dricksvattendirektiv i Sverige. Det nya dricksvatten direktivet har beslutats på EU-nivå och påverkar alla som är verksamma inom vattenförsörjning, från fastighetsägare till producenter av produkter och material. Det nya direktivet har stor påverkan...

Under de senaste fem åren har bostadsbränder orsakade av laddbara produkter ökat med 42 procent i Sverige. Samtidigt finns en ökad risk att branden sprider sig vid denna typ av bränder. – Vi ser att laddbara produkter ligger bakom cirka 12 procent av de elrelaterade bränderna, men står för hela 30...