Reportage

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. –Nu gäller det för både rättsstaten och branschen att hålla emot, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef hos branschorganisationen Byggföretagen. Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar...

Våren 2023 inleddes implementeringen av ett nytt dricksvattendirektiv i Sverige. Det nya dricksvatten direktivet har beslutats på EU-nivå och påverkar alla som är verksamma inom vattenförsörjning, från fastighetsägare till producenter av produkter och material. Det nya direktivet har stor påverkan...