Erik Junker blir tillförordnad regionchef för Lambertsson

Fotograf: Thorn Creative Karl Seldén, regionchef väst

Denna satsning markerar det första steget mot att skapa ett spetskompetensteam som ska hantera de största affärerna nationellt.

"Vi måste säkerställa att vi har den bästa kompetensen på plats för stora och komplexa samarbeten," säger Carl Rülcker, vd för Lambertsson. "Det är särskilt viktigt i strategiska projekt för våra viktiga kunder inom bygg- och anläggningssektorn."

Lambertsson är en aktör inom uthyrning och tjänsteleverantör inom bygg- och industri.

Karl Seldén, som tidigare var regionchef, tillträder den nya rollen som affärschef för stora projekt i Region Väst. Hans fokus kommer nu att ligga på de största affärerna i Västsverige, inklusive aktuella projekt i Haga, Göteborg, Vattenverket i Trollhättan och återuppbyggnaden av E6 efter jordskredet i Stenungsund.

"Detta är ytterligare ett sätt för oss att maximera vår service till kunderna," säger Carl Rülcker. "Vi följer de största projekten noga från start till mål och erbjuder de individuella lösningar som kunderna efterfrågar idag."

Denna satsning är det första strategiska steget sedan Lambertsson i januari införde en ny, plattare organisationsstruktur. Målet har varit att decentralisera, öka affärsmandatet och driva mer entreprenörsinriktade depåer.

"Jag ser min nya roll som en naturlig fortsättning på Lambertssons nya organisation. Detta ger oss möjlighet att möta behoven i de stora samhällsbyggnadsprojekten," säger Karl Seldén.

Tillförordnad regionchef blir Lambertssons vice vd Erik Junker, som tillträder den 1 juli.