Historisk flytt - Gibraltar herrgård förflyttas för andra gången

Foto: HSB

På Gibraltargatan i Göteborg står den snart 180 år gamla Gibraltar herrgård, men dess tid där är snart över. För att möjliggöra utvecklingen av området Gibraltarvallen måste byggnaden flyttas. Att flytta en historiskt betydelsefull byggnad i ett stycke är en komplicerad uppgift som kräver ett specialfordon. Den 500 meter långa resan kommer att ske den 28 juni och kan följas på plats.

I Johanneberg, nära Chalmersområdet, ligger Gibraltar herrgård. Huset och dess historia är idag okänd för många, men när herrgården byggdes 1847 med sin vackra trädgård, var det en populär plats för göteborgarnas söndagspromenader. Göteborgs stad förvärvade herrgården och dess mark redan på 1870-talet. Under åren har herrgården fungerat både som privatbostad och verksamhetslokaler för Chalmers, och har till och med inhyst det italienska konsulatet.

Ett nytt kapitel börjar nu i husets historia. När området utvecklas kommer herrgården att flyttas. Akademiska Hus, som äger majoriteten av marken inom detaljplanen och även herrgården, kommer efter flytten att överlåta byggnaden till HSB Göteborg, som också kommer att vara delaktiga i områdets framtida utveckling.

- "Det är en ära och ett stort ansvar att få förvalta en sådan historisk fastighet som Gibraltar herrgård. Vi hoppas att denna flytt kommer att återge herrgården något av dess forna glans," säger Lena Josgård, affärsområdeschef Fastighetsutveckling på HSB Göteborg.

Flytten möjliggör expansionen av Gibraltarvallen med nya bostäder, service och akademisk verksamhet, samt ett nytt torg och en park.

- "Tillsammans med Chalmers vill Akademiska Hus utveckla Johannebergs campusområde till en mer integrerad del av staden. Den nya detaljplanen och flytten av herrgården möjliggör en hållbar och effektiv användning av mark och lokaler," säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus.

Varje meter av flytten medför specifika utmaningar. Peab har fått uppdraget att genomföra flytten, som kommer att gå från Gibraltargatan 17 till Orrspelsgatan 16, en sträcka på en halv kilometer som beräknas ta cirka fem timmar. Byggnaden transporteras i ett enda stycke på ett specialfordon.

- "Att flytta en hel byggnad är komplext. Varje meter längs vägen har sina utmaningar. Vi har gjort noggranna geotekniska utredningar för att säkerställa vägens bärighet och vilka provisoriska förstärkningar som behövs. Vi samarbetar nära med Stadsbyggnadsförvaltningen och riksantikvarien för att förena kraven på bevarandet med moderna byggregler," säger Robin Eliasson, platschef på Peab.

Fakta: Detta är inte första gången Gibraltar herrgård flyttas. Nästan 100 år efter uppförandet köptes herrgården av Chalmers Tekniska Högskola för att rivas och ge plats åt ett nytt bibliotek. Rivningen blev aldrig av, och istället flyttades herrgården år 1974 i två delar till sin nuvarande plats på Gibraltargatan 17. Nu står den inför ytterligare en flytt, förhoppningsvis den sista.