Implenia får tredje kontraktet för Västlänkens deletapp Haga

Vasastan i Göteborg. Foto: Trafikverket

Den 19 juni tilldelades Implenia Sverige AB ett av kontrakten för Västlänkens deletapp Haga. Företaget ska ansvara för entreprenaden av delprojekt Vasastan i centrala Göteborg. Beslutet följs nu av en obligatorisk avtalsspärr på tio dagar.

– Nu är vi glada att kunna tilldela den tredje av de fem entreprenaderna för deletapp Haga. Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete och ett planenligt genomförande, säger Helena Thysell Persson, projektledare på Trafikverket.

I Västlänkens deletapp Haga kommer Trafikverket under 2024 fortsätta med upphandlingarna av entreprenader i deletapp Haga. Trafikverket valde att gå från en totalentreprenad till fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad. Genom etapp Haga går Västlänken både i berg och jord/lera. Genom att dela upp och renodla sträckan, ser vi en möjlighet att bli mer intressanta på marknaden.

Kort om entreprenaden

Den tredje av de fem entreprenaderna som handlas upp i Haga är delprojekt Vasastan. Delprojekt Vasastan ansluter i norr mot delprojekt Rosenlund och i söder mot deletapp Korsvägen. I denna del går tunneln i berg och består av station Hagas södra del, en spårtunnel samt en parallell räddnings- och servicetunnel. Mellan spårtunnel och räddnings- och servicetunnel anläggs räddningsslussar. På sträckan finns också två ventilationsschakt, vid Föreningsgatan och Fogelbergsparken samt en servicetunnel som mynnar ut vid Linnéplatsen. 

Källa: Trafikverket