Heta arbeten - Byggnads lanserar kampanj för svalare kranhytter

Emil Persson, Byggnads avtalssekreterare Foto: Byggnads

Fackförbundet Byggnads vill lyfta fram den extrema värmen som byggkranförare kan utsättas för under varma sommardagar. I hytterna på kranarna, där temperaturen ibland kan överstiga 50 grader, saknas ofta klimatanläggning. Med hjälp av dekaler, flygblad och bilder från de bastuliknande kranhytterna, vill Byggnads uppmärksamma arbetsmiljön för kranförare och driva igenom kravet på att alla byggkranar ska ha klimatanläggning.

Emil Persson, Byggnads avtalssekreterare, påpekar att den höga temperaturen inte bara utgör en säkerhetsrisk utan också skapar en oacceptabel arbetsmiljö, jämförbar med att sitta instängd i ett växthus utan möjlighet till skugga.

Även om Entreprenadmaskinavtalet nu kräver att alla kranhytter ska vara utrustade med klimatanläggning från och med juni 2024, finns det fortfarande en utmaning då många kranförare arbetar enligt Byggavtalet där liknande krav inte har genomförts på grund av motstånd från Byggföretagen.

Byggnads avser att fortsätta kämpa för bättre arbetsförhållanden för kranförare i kommande avtalsrörelser, med målet att säkerställa att alla kranförare oavsett avtal arbetar under rimliga temperaturförhållanden.

Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer bör arbetsgivare göra en riskbedömning om temperaturen i kranhytten överstiger 26 grader, och vidta åtgärder om så krävs för att säkerställa en lämplig arbetsmiljö.