Slottsskogens 150-årsjubileum firas med nytt landmärke

Slottsskogen 150 år – får nytt utkikstorn i födelsedagspresent. Förslaget har fått namnet Gloria. BILD: Wingårdhs

I samband med Slottsskogens 150-årsjubileum, beslutade stadsmiljönämnden den 13 juni att parken ska få ett nytt utkikstorn som en del av firandet. Tornet planeras bli ett framträdande inslag i Göteborgs skyline och förstärka parkens attraktionskraft.

Det nya utkikstornet är tänkt att placeras vid den nuvarande utsiktsplatsen norr om Hjorthagsdammen. Tre olika arkitektkontor fick i uppdrag att ta fram förslag, och förslaget som valts ut av stadsmiljöförvaltningen är "Gloria". Detta förslag kännetecknas av en cirkelformad plattform som bärs upp av pelare och är designat för att ge besökare en panoramautsikt över staden.

Projektet inkluderar även förbättringar av stigen som leder till utsiktsplatsen, vilket är i linje med Slottsskogens utvecklingsplan för att öka tillgängligheten och möjliggöra för fler att uppleva parkens natursköna platser.

Bygglovsprocessen och detaljerad gestaltning av utkikstornet är nästa steg, med förhoppningen att kunna påbörja byggnationen före årsskiftet. Planen är att utkikstornet ska stå färdigt i början av 2025 och bli ett välkommet tillskott till Slottsskogen.

Det nya utkikstornet förväntas inte bara locka besökare till parken utan också bli en symbol för Slottsskogens historiska och kulturella betydelse för invånarna i Göteborg.

Källa: Göteborgs Stad