Byggstart för Centralstationens nya stationshus - Marköverlämning markerar framsteg

Foto: Daniel Zorman NCC

Marken för den kommande mittuppgången till Göteborgs Centralstation har nu överlämnats till Jernhusen för byggandet av det nya stationshuset. Denna överlämning markerar en viktig milstolpe i Västlänkens framsteg mot öppnandet av Centralstationen år 2026.

Mikael Larsson, projektledaren för deletapp Centralen, uttrycker sin tillfredsställelse över att marken nu har överlämnats. Trots att arbetet i området har gått smidigt under åren har resan hit varit komplex och det har krävts intensivt arbete, inklusive skiftarbete dygnet runt, sex dagar i veckan, för att säkerställa att överlämningen sker i tid.

b
Mikael Larsson, projektledaren för deletapp Centralen Foto: Trafikverket

Denna överlämning innebär att Jernhusen nu kan ta över marken och påbörja byggandet av det nya stationshuset. Det nya stationshuset kommer att placeras ovanpå Centralstationens mittuppgång och kommer att integreras med Nils Ericson Terminalen och den befintliga Centralstationen. Det innebär att framtida resenärer kommer att kunna ta rulltrappan från stationen upp till det nya stationshuset och fortsätta sin resa inomhus till Nils Ericson Terminalen och den befintliga Centralstationen.

Arbetet i området har pågått sedan 2019, och en av de första åtgärderna var att gjuta slitsmurar, som är viktiga stödkonstruktioner och även en del av den permanenta tunnelkonstruktionen för Västlänken. Därefter fortsatte arbetet med att schakta bort leran och genomföra omfattande betongarbeten för att bygga stationens golv, väggar och tak. Nu har marken återfyllts och det mesta av arbetet är inte längre synligt ovan jord.

Under jord har arbetet fortsatt med att installera rulltrappor och gjuta perronger, vilket börjar ge en klar bild av hur stationen kommer att se ut. Förberedelserna för hissinstallationer pågår också, och vissa ytor har börjat kläs med den sten som framtida resenärer kommer att se när de anländer till stationen. Samtidigt fortsätter arbetet under marken medan Jernhusen bygger det blivande stationshuset ovan jord.