Byggstölderna ökar trots insatser – Ny statistik visar skarp uppgång

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser, vilket är en ökning med över 500 stölder jämfört med 2022. Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, säger att de åtgärder som vidtagits för att bekämpa stöldligor inte har gett tillräckliga resultat.

Efter pandemin har inbrottsstölder från byggarbetsplatser ökat. Under slutet av 2010-talet ökade stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar. År 2020 nådde denna utveckling sin kulmen med 5 835 anmälda stölder, för att sedan minska till 4 514 under 2021. Efter pandemin har antalet inbrottsstölder på byggarbetsplatser återigen stigit.

- Byggstölder påverkar hela kedjan. Många av våra medlemsföretag tvingas kalkylera med stölder när de lägger anbud, vilket innebär att både beställare och kunder i slutändan får betala för stöldernas kostnader, säger Tanja Rasmusson.

Sedan den 1 juli 2021 har tullen rätt att stoppa misstänkt stöldgods på väg ut ur landet. Denna nya lag har dock kritiserats för att vara ineffektiv, eftersom Tullverkets huvudsakliga uppgift är att fokusera på inkommande gods.

- Vi kan inte acceptera att företagare i Sverige begränsas av stöldligor som utnyttjar EUfria rörlighet. Vi måste alla fråga oss vad den återkommande brottsligheten gör med tilliten till rättsstaten, säger Tanja Rasmusson.

Regeringen har tillsatt en utredning för att möjliggöra en effektivare bekämpning av utförsel av stöldgods. Det föreslås att den som avser att föra ut stulet gods ur landet ska kunna dömas för brottet utförselhäleri. Tulltjänstemän ska också få ökade befogenheter att kroppsvisitera och undersöka fordon i gränsnära områden. Dessa förslag väntas träda i kraft den 1 juli 2025.