Hållbarhet och samarbete - Vinnande koncept för Frihamnen

Bild: LINK Arkitektur

Omställningslabbet i Frihamnen är en plats för möten och experimenterande, med syfte att främja samarbete och inkludering inom hållbar utveckling. Göteborgs Stad anlitade tre designteam för att presentera skissförslag för platsen, och nu har Link Arkitektur, tillsammans med New Order, Växtverket och Göteborgs Konstruktionsbyrå, utsetts som vinnare. Byggnationen kommer att påbörjas redan i höst.

– Jag är mycket stolt över hela teamets insats för denna viktiga plats i Göteborg. Inom gruppen arbetar vi med alla aspekter, från övergripande planering till inkluderande processer där vi formar platsen tillsammans med de blivande användarna. Det sträcker sig bortom vanlig stadsplanering; vi kallar det urbanism, säger Karin Hammarskiöld, ansvarig för Urbanism på Link Arkitektur.

b
Karin Hammarskiöld, ansvarig för Urbanism på Link Arkitektur. Foto: Malin Nerby

Målet är att göra platsen tydlig och tillgänglig för både lokalbefolkningen och besökare. Genom en samarbetsprocess ska en välkomnande, grön, urbana och innovativ destination skapas. Här kommer väderskydd, galleri, odlingsytor samt en ny entré och inramning att främja kreativitet, möten och hållbar utveckling.

Förslaget innefattar en struktur som skapar rum samtidigt som den är transparent nog för att visa upp verksamheten, aktivera platsen och öka tryggheten. Mitt i omställningslabbet finns en lanterna som lyser upp kvällstid och blir synlig på långt håll. Återbruk är en central del av konceptet, med en konstruktion av varierande material som också kan demonteras i stor utsträckning, vilket möjliggör en cirkulär livscykel. Även det karga landskapet kommer att utnyttjas fullt ut, där två biotoper introduceras för att främja djurlivet och inspirera till odling av ätbara växter.

 

b
Bild: LINK Arkitektur