Ingka Centres söker bygglov för Kållered expansion

Foto: Ingka Centres

Idag är Handelsplatsen i Kållered mycket populär och välkomnar cirka 20 butiker som dagligen tar emot besökare. För att locka ännu fler besökare ansöker nu Ingka Centres om bygglov för att expandera handelsplatsen i Kållered med 19 400 kvadratmeter till en kostnad av över 800 miljoner kronor. Målet är att fortsätta utveckla handelsplatsen för att ytterligare stärka Kållered, Mölndal och Göteborgsregionen. Om Ingka Centres får grönt ljus under våren planeras de nya butikerna att öppna under fjärde kvartalet 2025.

Lars Wild-Nordlund, Operations Manager Nordics på Ingka Centres, säger: ”Sedan IKEA öppnade här på 70-talet har mycket hänt. Göteborgsregionen har vuxit och så har vi. Vi ser stor potential i Kållered och vill utöka vårt utbud. Nu har vi möjligheten att skapa förutsättningar för en plats med ett ännu mer varierat och högkvalitativt utbud för alla.”

Projektet ägs av Ingka och genomförs i etapper. Den nya IKEA-varuhuset var den första etappen, och nu är det dags för nästa fas. I den andra etappen kommer ytterligare handel att läggas söder om det nya IKEA-varuhuset, med en handelsbyggnad som rymmer ett tiotal butiker och ett par snabbmatsrestauranger. Hållbarhet är en central del av projektet, och den nya byggnaden kommer att certifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Ungefär 1,8 miljoner människor besöker IKEA i Kållered varje år. Expansionen med fler butiker som kompletterar IKEA förväntas locka ännu fler besökare.

Anna Bryngelsson, varuhuschef på IKEA Kållered, tillägger: ”Vi ser mycket positivt på de fortsatta investeringarna i Kållered. Utvecklingen av handelsplatsen, som började med öppnandet av det nya IKEA-varuhuset, kommer att förbättra upplevelsen för både befintliga och nya besökare till området.”

Fokus på tillgänglighet är en viktig del av utformningen av platsen. Butikerna kommer att vara anslutna till gång- och cykelstråk till Kållereds station och närliggande bostadsområden. Besökare som kommer med buss når bekvämt handelsplatsen mitt i händelsernas centrum, medan de som väljer bil har enkel tillgång till hela utbudet i direkt anslutning till motorvägen. Dessutom utökas antalet parkeringsplatser, och det kommer att vara tydligt markerat var alla butiker ligger och besökarna kan gå väderskyddat mellan dem.

Transformeringen av platsen för det gamla IKEA-varuhuset i Kållered pågår för fullt, och en betydande del av byggmaterialet från det gamla varuhuset kommer att återanvändas på andra platser och i andra projekt. Till exempel kommer över 3 000 kvadratmeter av håldäcket från IKEA i Kållered att användas i byggandet av 70 nya hyresrätter i Selma stad, i Kvarteret Återbruket i Backa.