STRABAG och Atlas Copco satsar på värmepump

Turbokompressor i en industriell värmepump i Stockholm Bildrättigheter: Atlas Copco Energas GmbH

En av världens största värmepumpar ska installeras i Göteborg för att ge energieffektiv värme från avloppsvatten. Detta projekt är ett samarbete mellan STRABAG Environmental Technology och Atlas Copco under varumärket HEAT PUMP ALLIANCE®.

STRABAG Umwelttechnik GmbH har fått i uppdrag av Göteborg Energi AB att leverera och installera ett 50 MW industriellt värmepumpsystem för att bidra till Göteborgs fjärrvärmenät. Ordern, som erhölls genom en EU-omfattande upphandling, är en framgång för HEAT PUMP ALLIANCE®, som är ett exklusivt partnerskap mellan STRABAG och Atlas Copco sedan 2022. Värmepumpsystemet planeras att tas i drift i december 2026, med konstruktion utförd av Züblin Scandinavia AB, ett svenskt dotterbolag till STRABAG.

Värmepumpen kommer att placeras i det befintliga Rya värmeverket på Hisingen utanför Göteborg. Värmeverket har idag en kapacitet på 160 MW fördelat på fyra värmepumpsmoduler och kan leverera fjärrvärme till upp till 15 000 hushåll. Det nya 50 MW värmepumpsystemet ersätter de två äldre modulerna Rya VP 1 och Rya VP 2. Den nya värmepumpen består av en turbokompressor från Atlas Copco och använder avloppsvatten från närliggande reningsverk som värmekälla.

Värmepumpen använder ett naturligt köldmedium med låg global uppvärmningspotential och ingen ozonnedbrytande effekt. Detta är i linje med EU-reglerna om fluorerade växthusgaser, och HEAT PUMP ALLIANCE® undviker vanliga syntetiska köldmedier som är skadliga för miljön.

Fakta

  • STRABAG-företag: STRABAG Umwelttechnik GmbH, Dresden
  • Kontraktsvärde: 32,4 miljoner euro
  • STRABAG-andel: 100 %
  • Orderstock: Q2/24
  • Segment: Syd + Öst
  • Kund: Göteborg Energi AB