Västsverige får nytt center för samtida dans

Nytt center för dans byggs i Mölndal. Bild: MölnDala Fastighets AB och TMRW.

Under 2027 kommer ett nytt centrum för nutida dans att etableras i Västsverige. Västra Götalandsregionen och Mölndals stad har nu nått en överenskommelse om att förvandla konceptet till verklighet.

Trots att det finns flera dansscener och institutioner runt om i regionen, är det brist på utrymmen för oberoende danskonstnärer och grupper. Därför planeras ett regionalt resurscentrum för dansproduktion i Mölndal. Centret kommer att erbjuda faciliteter för träning, repetitioner, produktion av föreställningar, samt stöd för administration och marknadsföring, med särskild tonvikt på att nå en bred publik, inklusive barn och unga.

– Dans är en konstform på stark frammarsch och med den här satsningen kan vi äntligen ge regionens fristående danskonstnärer en professionell plattform för sin och för dansens utveckling. Vi får helt nya möjligheter att attrahera och behålla kreativ kraft i regionen och invånarna kommer att kunna möta dans på ett helt annat sätt än förut, säger Alex Bergström, ordförande för VGR:s kulturnämnd.

Beslutet har kommit efter flera års utredningar och dialog mellan olika intressenter. Regionen, kommunen, fastighetsbolag och framför allt aktörer inom danssektorn har varit delaktiga i processen.

– Det är en stor satsning och sådant ska man inte ta lättvindigt på. Men ett gediget förberedelsearbete har gjorts. Behovet har funnits under lång tid och det är otroligt glädjande att nu kunna ge klartecken för en utveckling som kommer att ge kulturlivet och konstformen helt nya förutsättningar, säger Alex Bergström.  

Danscentrat byggs i den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal.

– Ett centrum för dans i Mölndal kommer att ge många positiva effekter för såväl staden som helhet som för invånarna. Det kommer att berika Mölndals kulturliv samtidigt som det sätter Mölndal på kartan när det gäller dans, både nationellt och internationellt. Inte minst kommer det att ge barn och unga en närhet till dansen som tidigare saknats, Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Mölndals Stad.

När avtalet är underskrivet av parterna börjar arbetet med att bygga upp organisationen. En projekt- och verksamhetsledare tillträder i maj. Arbetet med att renovera och anpassa fastigheten påbörjas redan 2025.

Källa: Västra Götalandsregionen