Göteborg- RO-Gruppen utför fasadrenovering i Nordstan

RO-Gruppen utför i samverkan med fastighetsägaren Vasakronan en fasadrenovering och hyresgästanpassning av fastigheten Objekt 1 Bild RO Gruppen

RO-Gruppen utför i samverkan med fastighetsägaren Vasakronan en fasadrenovering och hyresgästanpassning av fastigheten Objekt 1 i Nordstan i centrala Göteborg. Objekt 1 uppfördes under 1960-talet och var det första huset som byggdes i Nordstan, som idag består av flera sammanfogade fastigheter med butiker och kontorslokaler.

Huvudprojektet består av fasadrenovering av de tre våningsplanen ovanför butikslokalerna. Den natursten som sitter där idag ska demonteras och restaureras för att sedan återmonteras. Invändigt genomförs en lokalanpassning åt befintlig hyresgäst som ska utöka sina lokalytor. Även här är det fokus på att återbruka befintligt material så som dörrar, invändiga glaspartier, gipsskivor, undertakplattor och fönsterbänkar.
Arbetet beräknas pågå i cirka ett år och under den tiden har hyresgästen flyttats till en tillfällig lokal som vi iordningställt, även den i Nordstan.

En viktig del i vårt arbete i denna typ av projekt i innerstadsmiljö är säkerheten för tredje man. Därför utförs vissa moment i produktionen på natten då det inte rör sig lika mycket folk inne i köpcentret. Det gäller exempelvis när byggmaterial ska lyftas in med kran - vid sådana tillfällen spärras området av och vakter finns på plats. Att korta ner byggtiden är också en anledning till att vi förlägger arbete på natten.

– Detta är ett spännande projekt av många anledningar, inte minst hållbarhetsfokuset i projektet men också att Nordstan är en välkänd plats med mycket folk i rörelse Vi har stor erfarenhet av denna typ av projekt, belägna i innerstadsmiljö. Arbeten som utförs i närhet av tredje man ställer extra höga krav på oss och våra rutiner då vi vill ha så lite påverkan som möjligt på dem som rör sig i området säger Henrik Sjöberg, avdelningschef ombyggnad på RO-Gruppen i Göteborg.