Ny förskola i Tynnered byggs av Serneke

Bild: Serneke

Serneke Sverige har ingått ett avtal med Göteborgs stad för att bygga en ny förskola i Tynnered, Västra Frölunda. Byggnadsarbetena börjar i maj, och förskolan förväntas vara klar hösten 2025.

Den nya förskolan på Trollbärsvägen i Tynnered kommer att ha fem avdelningar och byggs på två våningsplan med en källare. Projektet inkluderar sprängning, konstruktion av två skyddsrum och ett storkök. Byggnaden kommer att ha en stomme av korslimmat trä och mycket arbete läggs på att utforma utemiljön med många planteringar och träarbeten.

– Vi ser fram emot att genomföra detta totalentreprenadprojekt och att starta produktionen av denna vackra förskola under andra kvartalet. Projektet är intressant och utmanande med skyddsrum, en stomme av KL-trä och strikta krav på lufttäthet. Projektteamet har nyligen arbetat tillsammans på projektet Capella i Karlastaden, vilket jag ser som en framgångsfaktor, säger Mikael Johansson, projektchef.

Markarbetet påbörjas i maj, och den nya förskolan förväntas vara klar hösten 2025. Ordervärdet är cirka 47 miljoner kronor.