Västlänkens station - så blir den

Station Centralens perronger – vid mittuppgången. Illustration: Kanozi Arkitekter

Den nya centralstationen i Göteborg öppnar 2026, men redan nu går det att få en försmak av hur den kommer att se ut.

Den del av Västlänken som kommer att vara klar år 2026 sträcker sig från E6:an i Olskroken in i Centralenområdet och genom Kvarnberget. Det innefattar fyra nya järnvägsspår och en helt ny station.

– Beslutet att öppna delar av Västlänken för att skapa en högre tillgänglighet till vår stadskärna och på sätt också möjliggöra ett ökat resande med kollektivtrafiken var viktigt för oss, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

Station Centralen kommer att tillföra ökad kapacitet till järnvägsnätet i centrala Göteborg redan år 2026. Med fyra nya spår på den nya stationen frigörs ytterligare kapacitet på den befintliga centralstationen.

Den nya stationen, Centralen, för Västlänken, kommer att byggas norr om den befintliga centralstationen och omfatta två nya perronger samt fyra nya järnvägsspår.

b
Centralens framtida stationsentréer. Foto: Trafikverket
b
Karta över järnvägsspåren och byggnader i området kring Göteborgs centralstation. Illustration: Jernhusen

Station Centralen kommer att ha tre uppgångar och fyra entréer. Den östra uppgången leder upp i Park Central, vid Regionens hus. Den största av uppgångarna kommer att vara mittuppgången, belägen i den nya stationsbyggnaden, som kommer att ansluta till den befintliga centralstationen via Nils Ericson terminalen. Den västra uppgången kommer att ha två entréer, varav en ligger i Nordstan och den andra närmare Lilla Bommen.

–  Resenärer som stiger av tåget på den nya stationen kommer kunna ta rulltrappan upp genom mittuppgången i det nya stationshuset och gå inomhus hela vägen via Nils Ericson terminalen och den befintliga Centralstationen och vidare ut på Drottningtorget, säger Bo Larsson.

b
Östra uppgången - Park Central. Illustration: Krook & Tjäder
b
Stationshallen i nya stationshuset - mittuppgången. Illustration: Reiulf Ramstad
b
Station Centralens perronger – vid mittuppgången. Illustration: Kanozi Arkitekter
b
Station Centralens mellanplan – vid västra uppgången. Illustration: Kanozi Arkitekter
b
Station Centralens perronger – vid mittuppgången Foto: Illustration: Kanozi Arkitekter
b
Västra uppgången med de två entréerna. Illustration: Kanozi Arkitekter
b
Nya stationshuset – vy från nordost. Illustration: Reiulf Ramstad

Källa: Trafikverket