Hållbart byggande vid Masthuggskajen

Bild: Visulent

Vid Masthuggskajen i Göteborg har LINK Arkitektur skapat ett nytt kontors- och bostadshus på uppdrag av Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter. Det nya kvarteret, The Parkside, blir det högsta i sitt slag i Sverige och har en fasad bestående av återbrukat tegel. Byggandet av detta imponerande projekt började igår den 10:e april.

Det nya kvarteret, med sina 18 våningar, ska integreras vid Masthuggskajen, en betydande del av Göteborgs stadsutvecklingsområde där en ny halvö utvecklas för att öppna upp staden mot älven. Inspirerat av framstående hamnstäder som New York, Rotterdam, Hamburg och London, har LINK Arkitektur vunnit uppdraget och skapat en design som reflekterar internationell atmosfär.

Daniel Holmén, fastighetsutvecklingsansvarig på Elof Hansson Fastigheter, uttrycker sin tillfredsställelse med projektet och samarbetet med Riksbyggen: "Det känns riktigt bra att nu få sätta spaden i marken och börja bygga vårt nya kvarter, The Parkside, i samarbete med Riksbyggen."

Bild: Visulent b

The Parkside kommer att erbjuda en blandning av bostäder, kontor och handelslokaler. Projektet realiseras genom en tredimensionell fastighetsbildning där Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter delar fastigheten horisontellt. Med restauranger, kaféer och butiker på bottenvåningen samt planerade uteserveringar mot nya Masthuggsparken, strävar man efter att skapa ett livfullt stadsliv. Kontorsutrymmena kommer att ha generösa terrasser som ger möjlighet att koppla samman gatunivån med stadens puls.

The Parkside kommer också att erbjuda några av Göteborgs finaste hyres- och bostadsrätter, inklusive ljusa hörnlägenheter med panoramautsikt över hamnen och staden från takterrasser, loggior och balkonger.

Johanna Frelin, VD på Riksbyggen, betonar vikten av att fortsätta bygga nya bostäder och uttrycker förtroende för marknaden och framtiden: "Det känns väldigt bra och viktigt att kunna fortsätta bygga bostäder. I den här byggnationen har Riksbyggen 68 bostadsrätter och intresset är väldigt stort."

Bild: Visulent 

b

Masthuggskajens nya kvarter, The Parkside, tar stoltserar med sin hållbara design med återbrukat tegel. Genom att använda tegel från rivna byggnader minskar man kraftigt koldioxidutsläppen jämfört med nyproduktion. David Saand, arkitekt och regionchef på LINK Arkitektur, understryker att äkta hållbarhet inkluderar sociala och gestaltningsmässiga aspekter för att skapa en genuin blandstad.

Byggandet av The Parkside har precis börjat, och huset förväntas stå färdigt 2027.