Hållbar energilagring - Framtidens lösning?

Foto: Guillaume de Germain / Unsplash

Under 2024 implementerar Rivus Batteries och Bengt Dahlgren Sveriges första pilotprojekt i stor skala för ett organiskt flödesbatteri på HSB Living Lab i Göteborg. Den nya batteritekniken, som baseras på organiska molekyler istället för kritiska metaller, har potential att revolutionera energilagring genom att erbjuda en billigare och mer hållbar lösning jämfört med nuvarande alternativ.

Flödesbatterier, som redan används som stationära energilager runt om i världen, är ännu inte etablerade i Sverige. Den organiska flödesbatteritekniken representerar en innovativ approach genom att använda organiska molekyler som energibärare istället för metaller som litium och vanadin.

Lisa Åkerlund, teknisk chef och projektledare på Rivus Batteries, förklarar: "Vi strävar efter att hitta lösningar för säker och kostnadseffektiv energilagring som är i linje med Parisavtalet. Genom att utnyttja HSB Living Lab kan vi nu testa tekniken i verklig skala för första gången."

HSB Living Lab, som är beläget vid Johanneberg Science Park i Göteborg, erbjuder en unik miljö för att experimentera med ny teknik tack vare sin forskningsinfrastruktur och sensornätverk.

Det organiska flödesbatteriet bygger på vattenbaserade organiska elektrolyter som tillverkas av prisvärda och lättillgängliga råvaror. Utöver att vara kostnadseffektiv och miljövänlig är tekniken också säker från brandsäkerhetsperspektiv och har lång livslängd. Efter framgångsrika tester av en 1 kWh-prototyp planeras installationen av en 10–20 kWh-version på HSB Living Lab under 2024 för att möjliggöra tester i verklig skala.

Rivus Batteries och Bengt Dahlgren kommer också att samarbeta för att analysera och simulera olika användningsscenario för flödesbatterier och jämföra deras klimatpåverkan med konventionella litiumjonbatterier. Målet är att utveckla elektrolyter som är mer miljövänliga och cirka sextio procent billigare än andra alternativ, vilket potentiellt kan minska de totala systemkostnaderna med ungefär trettio procent.

Andreas Fränne, senior konsult på Bengt Dahlgren AB, tillägger: "Energilagring är en avgörande faktor för framtidens hållbara energisystem, och vi är glada att bidra till utvecklingen av nya, hållbara alternativ."

Flödesbatterier erbjuder en teknisk lösning som kan komplettera konventionella litiumjonbatterier med bättre prestanda vad gäller lagringstid och kapacitet, vilket är särskilt viktigt i en tid med ökad efterfrågan på el, växande produktion av förnybar energi och en ökad osäkerhet kring elförsörjning. Detta gör energilagring till en central del av energiomställningen.

Lisa Åkerlund från Rivus Batteries förklarar vidare: "Genom att använda lättillgängliga organiska råmaterial kan vår teknik bli billigare och mer miljövänlig när den skalar upp. Detta ger oss möjlighet att utveckla lokala värdekedjor."

Rivus Batteries planerar att installera en större anläggning på 40-100 kWh hos ett fastighetsföretag i Göteborg mot slutet av 2024, och de förväntas lansera sin produkt på marknaden under 2025.