GöteborgsLokaler bevarar och förnyar på Haga Kyrkogata

Bild: Joachim Johansson

Under en period på över ett år har GöteborgsLokaler genomfört en omfattande renovering av sin historiska fastighet belägen på Haga Kyrkogata 6 i Göteborg.

Denna renovering, som påbörjades våren 2023, har inkluderat noggrant planerade åtgärder för att bevara fastighetens kulturhistoriska betydelse och säkerställa dess långsiktiga hållbarhet.

Byggnaden på Haga Kyrkogata 6 uppfördes på 1870-talet under Vasastadens utvecklingsperiod och präglas av en fasad rikt utsmyckad i nyrenässansstil. Idag används fastigheten av Skyddsvärnet i Göteborg, en organisation som erbjuder välfärdstjänster.

Krister Andersson, fastighetsförvaltare hos GöteborgsLokaler, berättar att renoveringsarbetet inledningsvis var av underhållskaraktär. Det inkluderade renovering av fasader, målning samt takarbete, men utvecklades snabbt till en mer omfattande renovering än först planerat.

Efter noggranna bedömningar och avlägsnande av den gamla färgen, har fasaden genomgått omfattande restaurering, inklusive borttagning och återskapande av puts. Takfotens övre del har renoverats och dokumenterats noggrant för att återskapa det ursprungliga utseendet.

Renoveringsarbetet har utförts med fokus på hållbarhet och autenticitet, där material som återanvänt tegel och kalkbruk har använts för murning och fogning. Dessutom har ornament gjutits med finbetong för att bevara och återskapa fastighetens historiska karaktär.

Krister Andersson avslutar med att uttrycka sin stolthet över att ha bidragit till bevarandet av denna historiska och betydelsefulla fastighet i centrala Göteborg och är övertygad om att den kommer att fortsätta vara en källa till glädje för kommande generationer.