Liseberg och NCC startar rivning efter Oceana-branden

Foto: Ümit Yıldırım / Unsplash

Liseberg och NCC har kommit överens om att påbörja rivningsarbete, sanering och åtgärder för att minimera skador på Oceana vattenvärld efter branden. Detta arbete är ett naturligt steg framåt för att säkra området och minimera miljöpåverkan.

Vid tiden för brandutbrottet på Oceana i mitten av februari var projektet nästan färdigt och redo att överlämnas till Liseberg. Tack vare en effektiv räddningsinsats under branden har större delar än förväntat klarat sig utan skador eller med endast mindre skador. Trots detta krävs rivning och sanering av betydande delar, vilket nu påbörjas.

− Vi är imponerade av hur Liseberg har hanterat den svåra situationen efter den tragiska branden på Oceana. De har agerat professionellt trots utmaningarna. Vi arbetar nu tillsammans i nära samarbete för att bidra till utredningen av hur Oceana kan återuppbyggas. Rivningsarbetet är det första steget oavsett framtida beslut, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef Building Sverige.

Det kommande arbetet på byggarbetsplatsen innebär att lyfta och avlägsna brandrester, demontera icke-återanvändbara delar, sanera området för nybyggnation och hantera släckvatten. Projektet har redan vidtagit åtgärder för att skydda intakta delar och minimera framtida skador genom att aktivera ventilation, värme och vatten. Detta arbete pågår fortfarande.

Det finns för närvarande inget fastställt slutdatum för rivnings- och saneringsarbetet. Uppdraget är komplext, med behov av att sannolikt riva attraktionstornet, taket på bassänghallen och de bärande limträbalkarna samtidigt som man undviker att orsaka ytterligare skador på områden som hittills klarat sig från branden.