Samhällsbyggande med bevarande - Bräckeskolan Göteborg

Foto: Drönarfoto Bräcke

Skolmiljön på Bräckeskolan i västra delen av Hisingen i Göteborg har betydande kulturhistoriskt värde och är särskilt framhävd i Göteborgs bevarandeprogram. Ursprungligen byggdes Bräckeskolan 1946 och en flygel tillkom år 1958, båda ritade av arkitekten Gotthard Ålander. År 1968 tillkom en friliggande träbyggnad, och hösten 2022 påbörjades en omfattande om- och tillbyggnad, inklusive en ny fristående byggnad med en ny matsal. Projektet förväntas vara färdigt i början av 2024.

Skeppsviken har fått uppdraget att i samarbete med Göteborgs Stads stadsfastighetsförvaltning genomföra ytterligare om- och tillbyggnader på skolan i två etapper. Den första etappen, som planeras att börja sommaren 2024, omfattar en utvidgning av idrottshallen med tillhörande omklädningsrum. Den andra etappen fokuserar på den ursprungliga byggnaden från 1946. Projektet strävar efter att bevara de kulturhistoriska värdena samtidigt som en modern skolmiljö skapas.

Nikola Jovetic, arbetschef på Skeppsviken Bygg i Göteborg AB och ungdomsledare för Eriksbergs IF, uttrycker sin entusiasm över att bidra till skapandet av nya utbildningslokaler för barnen på en skola med en rik historia som ska föras vidare till nästa generation.

Arkitekturen från 40- och 50-talet i området är inspirerad av traditionella former och visar variation i form, färg och material. Den tar intryck från svensk 1700-talsarkitektur och 1920-talets klassicism samt dansk arkitektur med uttrycksfulla tegelfasader. Istället för flacka tak har man valt brantare sadeltak. Tegel och grovputs ger fasaderna karaktär, och jordnära färger som rött, grönt och ockra är vanliga. Skolorna ger ett vardagligt och gediget intryck som smälter in i den omgivande bebyggelsen.

Skeppsviken har ansvaret att både förnya och bevara denna arkitektoniska stil i om- och tillbyggnaden av Bräckeskolan.

Malin Svedmyr, projektansvarig på stadsfastighetsförvaltningen, betonar vikten av att skapa en miljö som främjar både dagens och morgondagens skolbarn och lärare samtidigt som höga politiska krav på hållbarhet ska uppfyllas för att minska produktionskostnaderna och därigenom hyrorna för skolan.

Projektet, som är en totalentreprenad med samverkan som arbetssätt, startade med projektering vid årsskiftet 2023/2024. Den första etappen innefattar närmare 3 000 m2 och förväntas vara klar tidigt 2026, medan den andra etappen omfattar strax över 5 000 m2 och sträcker sig till och med år 2027.

Davor Sinik, VD för Skeppsviken Bygg i Göteborg AB, uttrycker stolthet över förtroendet från stadsfastighetsförvaltningen och ser det som en möjlighet att bidra till ett hållbart och långsiktigt samhällsbyggande i Göteborgsregionen.