Bygg & Konsult stärker närvaron i Kungsbacka och Varberg

Bygg & Konsult expanderar i Halland med ett nytt lokalt kontor i Kungsbacka, stärker närvaron och främjar hållbarhet genom återbruk av material. Foto: Bygg & Konsult

Med en växande projektportfölj i Kungsbacka- och Varbergsområdet, tillsammans med ett ökande samarbete med kommunerna, föll det sig naturligt för Bygg & Konsult att stärka sin närvaro med ett nytt lokalt kontor.

– Bygg & Konsult må vara Göteborgsbaserat, men det betyder inte att vi enbart verkar inom stadskärnan – tvärtom. Genom att etablera oss närmare våra kunder i Halland kan vi erbjuda ännu bättre service på ett ännu mer effektivt sätt, säger Philip Eliasson, vd på Bygg & Konsult.

Under de senaste åren har projekten i Halland blivit allt fler för Göteborgsbolaget Bygg & Konsult. Nyligen inleddes även ett samarbete med Kungsbacka kommun i form av ett ramavtal för hantverkstjänster inom bygg. Det har med andra ord inneburit många turer från Göteborg till Hallandsområdet, vilket resulterade i beslutet om att etablera en lokal närvaro i form av ett kontor i Kungsbacka.

  Vi vill ha en lokal förankring i Halland. Dels i och med våra ramavtal med Kungsbacka- och Varbergs kommun, i kombination med många andra projekt. Dels då det faktiskt är flera av våra medarbetare som bor i Kungsbacka och närområdet, säger Philip Eliasson, vd på Bygg & Konsult.

I linje med Bygg & Konsults hållbarhetsarbete och initiativet “Bygg & Återbruk” utgör återanvändning av material den största delen av all inredning. Detta inkluderar bland annat glaspartier, dörrar, bord och stolar, larmsystem och arbetsbänkar i verkstadsdelen.

– Vi fick tillgång till kontoret i december och har sedan dess renoverat en hel del. Nu är det så gott som klart, vi väntar bara på installation av laddstolpar till våra elbilar – sedan kan vi gå i mål. Resultatet blev kanonbra och precis som vi hade tänkt oss, berättar Ulf Levinsson, gruppchef byggservice och projektledare på Bygg & Konsult.

På det cirka 200 kvm stora kontoret finns kontorslokaler, lunchrum och utrymme för företagets övriga verksamhet. Planen är på sikt att lagerhålla material till Bygg & Konsults återbrukskoncept. Ett relativt nytt initiativ som innebär att material och utrustning som inte längre används i ett projekt, återanvänds eller säljs.