Göteborgs äldsta trähus Mariagården under renovering

Gamla och nytillverkade spikar på en sida ur Göteborgs Handels- och sjöfartstidning från 1918. Till höger en del av den nya syllstocken. Foto: Billy Sörensen

Renoveringsprojektet på Mariagården i Göteborg startade i höstas efter att man upptäckt rötskador på syllstocken, vilket ledde till att cirka tre meter av den behövde bytas ut. Under processens gång identifierades ytterligare skador, och för att kunna åtgärda stolpverket togs hela fasadpanelen temporärt bort från den 1700-tals tillbyggnaden.

Higab driver renoveringen av Mariagården och fokuserar särskilt på den historiska tillbyggnaden från 1700-talet, som ursprungligen användes som avträden i det före detta fattighuset.

bild
Mariagården reser sig igen: Renoveringsarbetet ger nytt liv åt en av Göteborgs äldsta trähus. Foto: Billy Sörensen

Byggmötena involverar diskussioner om olika renoveringsaspekter, inklusive reparation av murstocken och val av infästningsmetoder. För att bevara autenticiteten används traditionella material som klippspik tillverkad enligt gamla metoder och handsmidd spik, medan modern trådspik undviks.

Renoveringen innebär inte bara reparation av skador utan också isolering och återställning av fasaden. Tillbyggnaden, som idag används som kontor och är uppvärmd, saknade till stor del isolering och hade även problem med inläckage.

För att bevara det historiska värdet använder man genomgående traditionella hantverksmetoder. Timmermän anlitas för att reparera stolpverket, och isoleringen görs med träfiberskivor. De ursprungliga fasadbrädorna renoveras genom att skrapas och målas med linoljefärg, och eventuellt behövande nya paneler tillverkas av kärnfura från Värmland.

bild
Mariagårdens fasadpanel avslöjar sina historiska lager under renoveringen. Foto: Billy Sörensen

Mariagården, ett av Göteborgs äldsta trähus med rötter från 1600-talet och har stor kulturhistorisk betydelse. Renoveringsprojektet strävar efter att bevara och återskapa historiska byggnadsdetaljer för att behålla husets autentiska charm och berika Göteborgs kulturarv.