Riksbyggen - Politiskt agerande nödvändigt för att vända bostadsbyggandets nedgång

Johanna Frelin, vd på Riksbyggen. Foto: Riksbyggen

Enligt preliminära uppgifter från SCB startades omkring 29 350 bostadslägenheter under 2023, vilket innebär nästan en 49-procentig minskning jämfört med 2022 då 57 033 lägenheter påbörjades. Riksbyggen menar att detta kräver omedelbara politiska åtgärder.

– Bostadsbyggandet i Sverige har stagnerat, och vi står inför den mest omfattande bostadskrisen sedan 90-talet. Om ingenting görs på det politiska planet är risken stor att krisen fortsätter fram till slutet av decenniet. Vi kan inte vänta – redan nu råder en betydande bostadsbrist i Sverige, säger Johanna Frelin, VD på Riksbyggen.

En kraftig nedgång Sett över hela landet minskar antalet påbörjade lägenheter från 57 033 (2022) till 26 585 (2023), vilket innebär en minskning på nästan 49 procent. Påbörjade småhus minskar från 12 568 till 5 971, medan för flerbostadshus sjunker siffran från 44 465 till 20 614.

– På Riksbyggen efterlyser vi långsiktiga lösningar från regeringen som sträcker sig längre än en enskild mandatperiod. Denna avstannade utveckling inom bostadsbyggande påverkar samhället och Sveriges ekonomi på många nivåer. Förutom risken för kompetensflykt hindras människor också från att flytta hemifrån, studera och ta anställning när de saknar någonstans att bo, fortsätter Johanna Frelin.

SCB:s siffror finns att läsa HÄR!