Andreas Solveström utses till teknisk chef på HSB Göteborg

Andreas Solveström. Foto: HSB Göteborg

HSB Göteborg stärker upp den tekniska förvaltningen och välkomnar Andreas Solveström som den nya tekniska chefen. Han kommer senast från en position som gruppchef på Riksbyggen och tillträdde sin nya roll i februari 2024.

Den tekniska förvaltningen på HSB Göteborg består av omkring 160 medarbetare och är uppdelad i olika geografiska marknadsområden samt en avdelning för trädgård och anläggningsarbeten. Två tekniska chefer har ansvaret för marknadsområdena, och under dem finns flera områdeschefer som leder medarbetarna inom den tekniska förvaltningen.

Giovanni Caltagirone, chef för teknisk förvaltning på HSB Göteborg, uttrycker sin glädje över att välkomna Andreas och betonar hans långa branscherfarenhet och ledarskapserfarenhet i förändringsmiljöer. Caltagirone ser fram emot ett gott samarbete och är övertygad om att Andreas kommer att bidra till ytterligare utveckling av verksamheten.

Andreas Solveström, som tidigare var gruppchef på Riksbyggen, ser fram emot att ta sig an de utmaningar som HSB Göteborg står inför. Med sin erfarenhet från fastighetsservice och ledarskapsutbildning hos Riksbyggen hoppas han kunna skapa ett positivt arbetsklimat och bidra till att stärka och utveckla den tekniska förvaltningen på HSB Göteborg.

I sin roll som teknisk chef kommer Andreas att fokusera på att leda verksamheten inom marknadsområdet i enlighet med uppsatta mål och strategier. Han kommer även att vara ansvarig för att säkerställa att verksamheten lever upp till avtalen med kunder och kommer att ingå i förvaltningsledningen.