Målmedvetet arbete - Higab spårar och åtgärdar energitjuvar i Göteborg

Robert Schwartze vid Härlanda Park där Higab just nu genomför ett omfattande energiprojekt. Foto: Higab

Higab genomför sin mest omfattande energisatsning någonsin och strävar mot att minska energianvändningen i göteborgarnas hus med 30 procent fram till 2030. Med cirka 300 byggnader under förvaltning och utveckling i Göteborg, såsom Hagabadet, Stora Saluhallen och Konserthuset, har organisationen redan gjort dessa byggnader energismarta. Målet att uppnå en 30-procentig minskning av den totala energianvändningen fram till 2030 innebär att varje projekt och dagligt arbete måste vara noggrant planerade och utförda.

Robert Schwartze, chef för Drift och Energi på Higab, betonar att energifrågan är av högsta prioritet. Energiaspekterna integreras nu tidigt i alla projekt för att säkerställa optimala tekniska lösningar med låg energiprestanda. Dagliga energioptimeringar genomförs även för att säkerställa att systemen fungerar effektivt, och eventuella avvikelser upptäcks genom larm för snabb åtgärd.

Sedan 2019 har energianvändningen redan minskat med 11,7 procent. För att uppnå det ambitiösa målet på 30 procent satsar Higab på ett nytt energisystem som är anpassat för både äldre byggnader och moderna hus. De implementerar även 4 000 smarta sensorer för att spåra upp energitjuvar och identifiera svaga punkter i varje fastighet.

Higabs kontorsfastighet på Gårdavägen 2 kommer fungera som ett testhus under 2024, där olika metoder och tekniker kommer att utvärderas för att minska energianvändningen. Resultaten från detta arbete kommer att ligga till grund för framtida energiprojekt i Higabs övriga fastigheter. Projekt pågår även för närvarande på platser som Härlanda Park och Briggen på Tredje Långgatan, med förväntade energibesparingar på 18 000 MWh, motsvarande energikonsumtionen för 1 000 eluppvärmda villor under ett år.

Higab står inför en komplex uppgift med sitt varierade fastighetsbestånd, men ambitionen är att anpassa varje energiåtgärd efter varje byggnads unika förutsättningar och behov.