Vision noll olyckor - Byggföretagens mål för arbetsplatsens säkerhet

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Byggföretagen kommer att träffa statsminister Ulf Kristersson, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg tisdagen den 13 februari för att diskutera de allvarliga arbetsplatsolyckor som har inträffat nyligen. Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen, betonar vikten av en säkerhetskultur på varje arbetsplats och understryker att säkerhet är ett gemensamt ansvar för arbetsmarknadens parter, entreprenörer och individer.

Byggföretagens vision är att uppnå noll olyckor, och för att nå detta mål krävs inte bara nya branschinitiativ utan också lagar och regler som effektivt hindrar företag från att bedriva fusk som affärsidé, enligt Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen föreslår följande åtgärder:

  1. Öka kontrollen av företag: Förespråkar ökad övervakning av företag och stöder regeringens förslag om utökat informationsutbyte mellan myndigheter. De föreslår också digital överföring av information från myndigheter till ID06 för bättre kontroll av varje företag.

  2. Öka kontrollen av personer: Stöder Arbetsmiljöverkets ökade resurser för arbetsplatskontroller men anser att en uppluckring av sekretesslagstiftningen är nödvändig. Byggföretagen förespråkar bättre informationsdelning mellan myndigheter som Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket, integrerade med ID06 för förbättrad kontroll av underentreprenörer.

  3. Öka ansvarstagandet i alla led: Med den nya arbetsmiljölagstiftningen från den 1 januari 2025 förväntas ansvarskedjan mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör klargöras. Trots detta betonar Byggföretagen behovet av ett starkare engagemang och ansvarstagande från varje individ på alla nivåer för att säkerställa efterlevnad av riktlinjer och regler. Catharina Elmsäter-Svärd understryker att det ultimata ansvaret vilar på var och en av oss, och att omtanke om varandra är avgörande.