Bygglovsbeslut på minuter - Nacka pionjärer i helautomatisering

Foto: Markus Spiske/Unsplash

I somras blev Nacka, Stockholmden första svenska kommunen att implementera automatiserade beslut i bygglovsprocessen. Resultatet har varit en hundra procentig korrekthet, vilket leder till nästa steg där två olika beslut nu kommer att helautomatiseras. Detta resulterar i förkortade kötider för både enkla och mer komplexa ärenden.

Ordföranden för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun, Johan Krogh (C), konstaterar att manuell uppföljning av de automatiserade besluten har bekräftat deras fullständiga korrekthet. Därför går man nu vidare och låter besluten fattas helt automatiskt från början till slut. Detta innebär att de som ansöker om bygglov för exempelvis en kamin kan få slutbesked på bara några minuter. Samtidigt introduceras ett ytterligare helautomatiserat beslut för anslutning till kommunalt VA, vatten och avlopp.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har formellt överlämnat beslutsgivningen till en robot och betonar vikten av att ha säkerställt kvaliteten på de automatiserade besluten. Bygglovschefen Maria Melcher förklarar att automatiseringen fokuserar på ärenden med stora volymer och liknande handläggningsprocesser. Detta frigör tid för handläggarna att ägna sig åt mer komplexa ärenden, vilket resulterar i kortare handläggningstider för både enkla och komplicerade ärenden.

Nacka kommun har modet att vara i framkant och testa nya metoder. Enligt Johan Krogh, nämndordförande, är ambitionen tydlig att automatisera fler beslut för att erbjuda invånarna ännu bättre och snabbare service. Han ser framför sig att fler områden kan automatiseras under det kommande året.

De korta fakta om automatiserat beslutsfattande i Nacka visar att detta steg har följt en utveckling från en förstudie 2022 till de första helautomatiserade besluten i bygglovsprocessen 2024. Andra verksamheter i Nacka kommun har också automatiserat delar av sina processer, och fler förväntas följa efter.