Innovativ modell för bostadsbyggande motverkar segregation

Vad ska till för att boende i ett område ska möta andra än sina likasinnade? Det är en av frågeställningarna i ett forskningsprojekt som Martin Grander leder. Foto: Malmö universitet

Forskare från Malmö universitet arbetar med att utveckla en nyskapande modell för mer strategisk planering av bostadsbyggande, med målet att minska segregationen både inom och mellan kommuner. Martin Grander är en av deltagarna i forskningsprojektet JÄMBO - Handlingsutrymme för jämlik tillgång till boende och livsmiljöer.

Grander förklarar att det inte räcker att endast bygga hyresbostäder eller bostadsrätter för att lösa segregationen. Den centrala frågan är hur man kan säkerställa att rätt typ av bostäder byggs på rätt platser. Han nämner att Malmö stad och det kommunala bolaget MKB har lyckats sprida olika upplåtelseformer över stadsdelarna, vilket har bidragit till ökad social mångfald. Samtidigt konstaterar han att detta inte är en universallösning och att det är viktigt att undersöka andra arenor och mötesplatser för ökad integration.

Projektet kommer även att undersöka hur olika kommuner och regioner arbetar med bostadsplanering, med fokus på vilka strategier och underlag de använder. Grander påpekar att det finns en "mellankommunal segregation" där olika bostadsstrategier och politisk styrning påverkar befolkningssammansättningen. Han betonar att bristen på hyresrätter kan leda till att personer med lägre inkomster exkluderas från vissa områden.

Forskningsgruppen kommer att granska hur bostadsplanering påverkas av olika faktorer och hur man kan skapa en innovativ modell för att mer strategiskt arbeta med bostadsbyggande. Samarbetet mellan kommuner och regioner samt gemensam planering för framtiden kan vara avgörande i en växande region, enligt Grander.