Grönt ljus för Cerneras bostadsprojekt i Amhult Centrum, Torslanda

Volymskiss över området med Cerneras fastighet inringad. Bild: Cernera

Fastigheten är belägen i Amhult Centrum, Torslanda, och utgör en tillväxtzon där betydande förändringar har skett och fortfarande är under utveckling. Det planeras för nya bostadshus, ett nytt resecentrum, butiker och kontor. Dessutom överväger kommunen att bygga en ny simhall på en intilliggande fastighet.

Cerneras expansionsplan, som omfattar cirka 120 bostäder, placeras i ett av de områden som enligt Göteborgs översiktsplan är avsedda för ny bostadsbyggnation. Området präglas av hög aktivitet med en koncentration av människor i rörelse, bostäder, arbetsplatser, service och välutvecklad kollektivtrafik. Genom att öka bebyggelseintensiteten här skapas förutsättningar för ett levande stadsliv där vardagliga ärenden enkelt kan klaras av till fots eller med cykel. Utbyggnadsförslaget inkluderar byggnader med fem våningar samt en högre punktbyggnad med nio våningar.

Cernera har tidigare erhållit positivt planbesked för Torslanda Röd, där detaljplanen redan har påbörjats.

– Att återigen få förtroende från Göteborgs Stad på så kort tid i Torslanda är naturligtvis mycket glädjande, säger Oskar Malmén, vd på Cernera. Vi har stort förtroende för området och ser fram emot att fortsätta utveckla vår fastighet till bostäder framöver. Göteborg är en stad med hög aktivitet och vi ser fram emot att utöka vår projektportfölj här.