Betalningsutmaningar ökar i byggsektorn under lågkonjunktur

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Lågkonjunkturen medför att de som beställer tjänster eller varor avvaktar med sina betalningar. Enligt Byggföretagens nyligen genomförda byggbarometer uppgav 61 procent av företagsledarna att det har blivit vanligare med beställare som betalar senare än vad som ursprungligen avtalats.

Utmaningarna i affärsavtalen har ökat det senaste året, och enligt Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Byggföretagen, behöver alla aktörer inom branschen se till att de överenskomna villkoren följs, även under ekonomiskt tuffa perioder.

Det har även blivit vanligare att beställare bestrider fakturor enbart för att fördröja betalningstiden, enligt 44 procent av de företagsledare som deltog i byggbarometern.

Catharina Elmsäter-Svärd betonar att branschens standardavtal syftar till att uppnå en ekonomiskt optimal riskfördelning. Förseningar eller uteblivna betalningar får en dominoeffekt och påverkar hela avtalskedjan negativt.

Trots att offentliga beställare enligt lag inte får tillämpa längre betalningsfrister än 30 dagar, upplever 12 procent av byggföretagen att offentliga beställare kräver längre betalningstider än vad lagen föreskriver.

Catharina Elmsäter-Svärd understryker vikten av att upprätthålla schyssta villkor och sund konkurrens, särskilt med tanke på att offentliga beställningar är avgörande för att upprätthålla aktiviteten inom byggbranschen när bostadsbyggandet sjunker. Enligt henne är det nödvändigt att prioritera dessa principer.

Undersökningen skickades ut till 3 985 medlemsföretag inom Byggföretagen och besvarades av 518 företagsledare.

Källa: Byggföretagen