RO-Gruppen och Platzer driver hållbar ombyggnad för Picadelis huvudkontor

RO-Gruppen och Platzer Fastigheter skapar en miljövänlig arbetsplats för Picadelis team. Foto: RO-Gruppen

Det internationella företaget inom sallad och livsmedelsteknik, Picadeli, planerar att förflytta sitt huvudkontor till en ny plats i Gamlestaden, Göteborg. RO-Gruppen har fått uppdraget av fastighetsägaren Platzer Fastigheter AB att förbereda lokalerna, som sträcker sig över en hel våning med en yta på 1 700 kvm.

Projektet genomförs med en stark inriktning på återbruk, där hyresgästen, tillsammans med Platzer och arkitekten, har valt att bevara stora delar av den befintliga rumslayouten. Detta initiativ minimerar avfall och minskar behovet av att köpa in nya material, vilket i sin tur reducerar den övergripande miljöpåverkan. Dessutom leder det till en minskad efterfrågan på nya installationer, såsom el, VVS och strukturella förändringar, vilket normalt sett kräver betydande resurser.

Utöver att behålla rumslayouten och befintliga installationer kommer man att återställa parkettgolven. Dessutom kommer befintliga dörrar att restaureras, och fönsterpartier samt fasadfönster kommer att renoveras och återmonteras. Ansträngningarna koncentreras på att anpassa lokalen efter hyresgästens behov och skapa förutsättningar för ett effektivt återbruk både i tid och kostnad, med målet att uppnå en hög standard i det slutliga resultatet.

bild
Henrik Sjöberg, avdelningschef för ombyggnad på RO-Gruppen i Göteborg, uttrycker entusiasm över att vara involverad i ännu ett ombyggnadsprojekt där återbruk står i centrum. Både RO-Gruppen och Platzer har ackumulerat betydande erfarenhet och kunskap inom denna typ av projekt och känner sig säkra på att resultatet kommer att bli mycket tillfredsställande. Foto: RO-Gruppen