Gökegård i Öjersjö växer fram med miljöcertifierade hyresrätter

Samarbete för hållbart boende - RA-Bygg, Partillebo och Wikström i Gökegård-projektet. Bild: Wikström

I Öjersjö, Partille, tar den nya stadsdelen Gökegård form. Partillebo bostäder och Wikström har aktivt stöttat RA-Bygg, entreprenören bakom projektet, i arbetet med att miljöklassificera fastigheterna.

Partillebo genomför bygget av hyresrätter i två faser i Gökegård, och den första etappen är nu färdig. Projektet omfattar tre flerbostadshus, varav två är sammanlänkade med en vårdcentral i bottenvåningen. Miljöbyggnad 3.1 silver-certifiering tillämpas på projektet, och RA-Bygg har fått stöd av Wikström, som även var involverad i systemhandlingsskedet i samarbetet med Partillebo.

– Tillsammans med entreprenören har vi genomfört ett projekt som ställt extra höga krav på att byggnaderna ska vara gynnsamma både för människan och miljön. Genom Miljöbyggnad får beställaren även ökad insyn i att rätta förutsättningar finns för ett positivt inomhusklimat och att hållbara produkter används, säger Anders Ögärd, energiingenjör på Wikström och miljöbyggnadssamordnare i projektet.

Dagsljus, termiskt inomhusklimat, ventilation, radon och andel förnybar energi är exempel på aspekter som granskas, och i november skickades underlaget till Swedish Green Building Council (SGBC) för preliminär certifiering.

– Jag anser det vara absolut nödvändigt att engagera en miljöbyggnadssamordnare som kan fokusera på byggnationen. Det är ett omfattande arbete inom ett relativt nytt område. Byggbranschen behöver komma ikapp, och det krävs fördjupning på detaljnivå. Anders har guidat oss för att förstå vilka uppgifter vi behöver presentera, säger Ivan Masih, entreprenadingenjör på RA-Bygg.

Omkring två år framåt kommer byggnaderna att verifieras genom statistik och uppmätta värden. Wikström upprätthåller högt förtroende, och Ivan Masih ser fram emot fortsatt samarbete och önskar hjälp från Anders med att utarbeta en modell för varje område.

– Det känns tryggt att han kommer att vara den som verifierar, eftersom han har bistått oss genom hela denna process, säger Ivan Masih.