Klimatförbättrad betong - Projektutvärdering och framtida implikationer

Nyvunnen kunskap om klimatförbättrad betong. Foto: SBUF

Den förbättrade betongen med förskrivna materialparametrar för klimatprestanda har genomgått en utvärdering i ett praktiskt projekt som finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Resultaten från projektet visar jämförelser mellan gjutningar i verkliga projekt, vilket ger värdefull information för framtida tillämpningar.

Utvärderingen av den förbättrade betongen och dess specifika materialparametrar i detta projekt har jämförts med gjutningar i ett verkligt scenario. Den insamlade kunskapen och de viktigaste erfarenheterna sammanfattas i följande slutsatser:

  1. Åtgärder för att hantera temperatursprickor i klimatprestanda för betong med en lägre andel slagg (< 25 %) kan ofta utformas på liknande sätt och i ungefär samma omfattning som vid gjutning med konventionell betong för anläggningar utan slagg.

  2. Klimatprestanda för betong med en högre andel slagg (25-50 %) kräver under vinterperioden temperatursprickåtgärder som är mer omfattande och komplexa än vid gjutning med konventionell betong för anläggningar utan slagg. Det kan exempelvis krävas betydligt längre perioder för formning och täckning än vad entreprenörer normalt är vana vid.

  3. Under sommarhalvåret fungerar vanligtvis normala temperatursprickåtgärder, likt de vid gjutning med konventionell betong för anläggningar utan slagg, även för klimatprestanda förbättrad betong med högre slagginnehåll. Beroende på de rådande förhållandena kan dock något längre perioder för avformning och avtäckning vara nödvändiga.

  4. Kylning av klimatprestanda förbättrad betong med högre andel slagg kan kräva kombinationer av värmning och/eller isolering, vilket kan leda till komplexa lösningar.