Tuve Bygg omvandlas till Hedin Construction under ny ledning

Emil Löveryd. Foto: Hedin Construction

Emil Löveryd kommer att tillträda som den nya VD:n för Hedin Construction i samband med att Tuve Bygg genomgår en omfattande omstrukturering och framtidssatsning. Denna förändring inkluderar också en betydande förändring av företagsnamnet från Tuve Bygg till Hedin Construction. 

Emil Löveryd, för närvarande Regionchef för Region väst på Tuve Bygg, kommer att efterträda Johan Eriksson och anta rollen som koncernchef och VD för Hedin Construction från den 1 december 2023. Johan Eriksson har sedan april 2023 ledit företaget och det omfattande arbetet med att granska och omstrukturera verksamheten.

Hedin Groups ägare och koncernchef, Anders Hedin, uttrycker sin tacksamhet gentemot Johan Eriksson för framgångsrikt utfört uppdrag och försäkrar att grunden för en framgångsrik framtid är lagd. Han är övertygad om att Emil Löveryd är den rätta personen att leda Hedin Construction och leverera positiva resultat för företagets kunder, samarbetspartners och anställda.

Emil Löveryd kommenterar sitt nya ansvar med ära och glädje, och uttrycker sin entusiasm över att leda Hedin Construction. Tillsammans med det kompetenta teamet ser han fram emot att fortsätta företagets resa inom entreprenad, byggservice och snickeri. Han betonar sitt fulla engagemang för att leverera innovativa lösningar och högsta kvalitet inom varje aspekt av verksamheten.