Goldin+Senneby skapar sjätte stadsporten vid Västlänken

Visualisering av Goldin+Sennebys vinnande förslag "Anti-Handikapp: Göteborgs sjätte stadsport". Illustration: SPRIDD Arkitekter och Ramboll.

Goldin+Senneby vann konstuppdraget för att skapa ny konst vid Västlänken. De ska bygga en sjätte stadsport vid Station Centralen, inspirerad av Göteborgs historia och med fokus på tillgänglighet. Verket, kallat "Anti-handikapp," utmanar normer och är baserat på konstnärernas egna erfarenheter av att leva med MS.

De planerar också ett monument för Göteborgs funktionsrättsrörelse. Konstverket förväntas vara klart vid Station Centralens färdigställande 2026 och finansieras genom enprocentregeln. Exploateringsförvaltningen i Göteborg är uppdragsgivare, med Göteborg Konst som projektledare.

bild
Illustration: SPRIDD Arkitekter och Ramboll.