Byggbranschen andas ut efter räntebeslutet

Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Riksbanken har beslutat att inte förändra styrräntan, som förblir oförändrad på 4 procent. Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen, ser detta som positivt för byggbranschen och framhäver lättnaden över att slippa ytterligare en räntehöjning.

Under det senaste året har Riksbanken genomfört en mycket aggressiv åtstramning, vilket har resulterat i den snabbaste nedgången i bostadsinvesteringar sedan början av 1990-talet. Fredrik Isaksson kommenterar att det är tydligt att inflationen håller på att sjunka mot önskad nivå. Han välkomnar Riksbankens beslut att avvakta och analysera konsekvenserna av de redan genomförda höjningarna.

Enligt Byggföretagens konjunkturprognos förutspår man att bygginvesteringarna inom bostäder, lokaler och anläggningar kommer att minska med 14 procent under perioden 2023 och 2024. Detta indikerar en utmanande tid för byggsektorn framöver, och det betonas att Riksbankens agerande kommer att vara avgörande för att förstå de kommande ekonomiska förändringarna.