Invigning av Natrium - En innovativ forskningsanläggning för Göteborgs Universitet

Natrium, Göteborgs universitet, LINK Arkitektur. Bild: Felix Gerlach

Nu invigs Natrium, en imponerande byggnad på Medicinareberget, som samlar 3 000 studenter och 600 medarbetare vid Naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. LINK Arkitektur har skapats en tekniskt avancerad, flexibel och estetisk tilltalande inredning för denna 32 000 kvadratmeter stora anläggning.

bild
Bild: Felix Gerlach

– I ett stort och komplext projekt, som pågår under många år, är samarbete och förtroende helt avgörande. Jag är väldigt glad över hur det i vårt fall har fört arbetet med Natrium framåt. Utöver att ha jobbat med inredningsprojekteringen har inredningsarkitekterna på LINK Arkitektur haft en viktig roll i programarbetet, både med att ta fram och formulera verksamheternas behov samt, inte minst, med att följa det under hela processen. Det är ett samarbete som har fungerat väldigt väl, säger Mats Lilja, projektledare vid Göteborgs universitet.

bild
Bild: Felix Gerlach

Sverige strävar efter att bli en ledande aktör inom SciLife, och Natrium spelar en central roll i detta mål genom att samla studenter och forskare inom olika vetenskapsområden. Inredningen samarbete och flexibilitet, och det övergripande konceptet knyter samman anläggningens olika delar till en enhetlig helhet.

bild
Bild: Felix Gerlach

Natrium erbjuder tekniskt avancerade laboratorier, verkstäder och samlingsplatser där forskare inom biologi, kemi, miljövetenskap med flera discipliner kan samverka. Laboratorierna är utrustade med ett plug and play-system för att möta det snabbt föränderliga forskningsfältet.

bild
Bild: Felix Gerlach

Inredningen, skapad av LINK Arkitektur, fokuserar på hållbarhet och flexibilitet, vilket gör det möjligt för lokalerna att anpassa sig till förändringar över tid. Återanvändning av befintligt möbelbestånd och höga hållbarhetsambitioner för nyproducerade möbler är en del av detta engagemang.

bild
Bild: Felix Gerlach

Projektet, som involverade samverkan mellan olika parter inklusive LINK Arkitektur, Göteborgs universitet, Skanska och Akademiska Hus, visade på hög grad av förståelse för verksamheten. Pandemin påverkade knappt projektet tack vare digital mognad och effektiv användning av BIM-teknologi.