Ekmansgatan 5 vinner årets bästa byggnadspris i Göteborg

Ekmansgatan 5. Foto: TB-Gruppen

I år går Per och Alma Olssons fonds pris för årets bästa byggnad till Ekmansgatan 5. TB-Gruppen är byggaktör och för arkitekturen svarar Inobi och arkitekt Albert Svensson.

– Det är roligt att få uppmärksamma detta ovanligt vackra och välbyggda hus, som kommer glädja generationer av göteborgare. Gestaltningens kvalitet, omsorgen om detaljerna och det professionella engagemanget är en fin förebild för framtiden, säger Johannes Hulter, ordförande i juryn.

Hedersomnämnande går till Brf Sannaparken i Fixfabrikområdet med HSB Göteborg som byggaktör och what! arkitekter som ansvariga för arkitekturen.

Juryns motivering

Pris för årets bästa byggnad till Ekmansgatan 5
Byggherre: TB-Gruppen
Arkitektkontor: Inobi och arkitekt Albert Svensson

Motivering
Nybyggnation som genom gestaltningen elegant anpassar sig till omgivande sekelskiftesbyggnader. Arkitekturen utmärker sig genom noggranna materialval och detaljer där interiör och exteriör bildar en harmonisk helhet. Byggprocessen har präglats av höga miljömål och omsorg om platsens läge. Resultatet är en gedigen och ståtlig byggnad med förankring i historien, samtidigt som den tar sikte på framtiden.