Infranord och TSO tilldelas kontrakt för järnvägsprojekt Västlänken

Västlänken. Foto: Trafikverket

Trafikverket har tilldelat Infranord, i samarbete med det franska företaget TSO, entreprenaden E06A för genomförandet av BEST-arbeten på Västlänken. Denna omfattar konstruktion av spår, kontaktledning, signaler, telekommunikation och strömförsörjningsanläggningar.

Anbudssumman uppgår till cirka 545 miljoner, och arbetet kommer att påbörjas omedelbart efter det att kontraktet har trätt i kraft. Målet är att slutföra arbetet och ha det tillgängligt för slutbesiktning i september 2026.

"Vi är glada över att ha fått fortsatt förtroende för att bygga en modern järnvägsanläggning på Västlänken, vilket kommer att förbättra tillgängligheten i hela Göteborgsregionen. Samarbetet med TSO har möjliggjort en högkvalitativ lösning, och vi ser fram emot att förverkliga detta", säger Stefan Gustavsson, VD och koncernchef på Infranord.