Infranord tilldelas entreprenadarbeten i Västlänkstunneln

Entreprenaden består av genomgående arbeten med spår (bana), el, signaler och telekommunikation. Foto: Trafikverket

Infranord AB tilldelas som samarbetspartner för entreprenaden E06A, som ska bygga järnvägsanläggningen i tunneln, så kallade BEST-arbeten.

Upphandlingen har avslutats med tilldelning, och nu påbörjas nästa fas av processen. Under den tiodagars långa avtalsspärren kan tilldelningen överprövas. Sara Högström, Projektledare för BEST och förberedande arbeten Västlänken, uttrycker sin glädje över att tilldelningen är klar och ser fram emot att entreprenören snart kommer på plats.

När det gäller själva entreprenaden, som är den första av två järnvägsentreprenader i Västlänken, är den schemalagd att genomföras mellan 2024 och 2026. Entreprenören kommer att ansvara för järnvägsspecifika installationer och teknik i tunneln mellan Centralen och Kvarnberget, samt befintlig järnvägsanläggning i Almedal. Det inkluderar även att koppla in Göteborgs central som en säckstation, vilket möjliggör ökad kapacitet i tågsystemet genom att fyra nya spår läggs till på Göteborgs Centralstationen.

Entreprenaden omfattar omfattande arbete med spår, el, signaler och telekommunikation, inklusive 22 kV kraftförsörjningsanläggning till tunneln, radioanläggning och lågspänningsinstallationer. Det här projektet representerar en betydande milstolpe inom Västlänken och kommer att bidra till att förbättra järnvägsinfrastrukturen i regionen.

Källa: Trafikverket