Peab erhåller storuppdrag i centrala Göteborg

Fotograf: Markus Esselmark.

Exploateringsförvaltningen i Göteborg stad har på nytt valt entreprenören Peab för att genomföra markarbeten i centrala Göteborg, denna gång vid och omkring centralenområdet. Uppdraget innebär anläggning av nya parker, torg, gator och förberedelser för kommande byggnationer.

 Området sträcker sig från Kruthusgatan i öster och hela vägen till Stenpiren i väster. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år är planen att området ska utvecklas med tusentals bostäder och arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Peab har i ett samverkansavtal anlitats för att gemensamt med Exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad sätta ramarna för markarbetena gällande detaljplanerna för Station Centralen, Norr om Nordstan samt Kvarnberget.

Projektets olika huvuddelar kommer att beställas separat efter överenskommelse om respektive huvuddels riktpris. Peabs uppdrag i området är brett och innefattar allt från ledningsarbeten och dagvattenhantering till anläggning av grönområden, praktiska installationer och montering av belysning, möbler och konstverk.

– När Göteborg växer är jag stolt över att vi på Peab tillsammans med staden kan skriva historia genom detta samhällsbyggarprojekt. Det är ett projekt som sträcker sig över många år och vi kommer tillsammans med Exploateringsförvaltningen att utveckla centralenområdet till en mer levande del av staden med många kopplingar till resten av Göteborg och regionen, säger Victoria Borgljung, arbetschef på Peab.

Förhoppningen från stadens sida är att centralenområdet inte bara kommer vara en plats man dagligen passerar utan det ska även utvecklas till en inbjudande portal till Göteborg där både resenärer och stadens invånare lockas att stanna kvar och njuta av ett varierat utbud. Förutom caféer och restauranger, planeras det även för kulturinstitutioner, aktivitetshus och generösa lekytor på torgen.

– Det som gör detta projekt särskilt unikt är dess starka fokus på att skapa en välordnad och vackert utformad stadsmiljö, där människors behov och stadens funktionalitet står i centrum. Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med förvaltningen och andra aktörer i staden för att uppfylla de högt ställda målen och visionerna, säger Victoria.

Planerad byggstart för den första etappen är i januari 2024 och det kommer ta ungefär 7-10 år innan centralenområdet står helt klart.