Lågkonjunkturen väntas slå mot Göteborg under hösten

Fotograf: Business Region Göteborg / Anna Kuylenstierna.

Göteborgsregionen står inför utmaningar inom byggsektorn och tjänsteföretagen, enligt den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg. Under det tredje kvartalet 2023 sjönk konjunkturindikatorn till 88,2, vilket indikerar lågkonjunktur. Byggsektorn upplever den största nedgången, med begränsat byggande och pessimistiska utsikter för framtiden.

Handeln fortsätter att uppleva lågkonjunktur, med pressade marginaler och svårigheter att anställa fler. Tjänstesektorn rapporterar om försämrad lönsamhet och svagt negativa utsikter. Trots detta håller regionens ekonomi ställningarna, och arbetsmarknaden visar en positiv trend.

– De svenska hushållen är hårt pressade av inflation och höga räntor och håller nu hårt i plånboken. De planerar varken konsumera eller renovera i närtid, och blir inget draglok i ekonomin framöver. Utländska hushåll står däremot för en allt större del av konsumtionen i Göteborgsregionen, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

Exportindustrin är den starka drivkraften bakom regionens motståndskraft. Tillverkningsföretagen ökar produktionen och upplever förbättrad lönsamhet, vilket bidrar till att hålla hjulen igång. Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen är fortfarande positiv, med en ökning av antalet jobb jämfört med samma kvartal föregående år.

Även om hela Sveriges näringsliv präglas av lågkonjunktur under 2023, lyckas Göteborgsregionen bättre än genomsnittet. Exportviktad BNP-tillväxt förväntas vara positiv under året, och exportmarknaderna förväntas även vara starka nästa år. Trots utmaningar inom olika sektorer stöds regionen av en stark exportberoende ekonomi.

Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen håller emot, med fortsatt jobbtillväxt, särskilt inom hotell och restaurang, information och kommunikation, transport och magasinering samt företagstjänster. Arbetslösheten ligger på 5,5 procent, och antalet annonserade jobb har minskat men från höga nivåer.

Business Region Göteborg ser även en möjlig positiv påverkan av den svaga kronan på exportindustrins framgångar och regionens motståndskraft mot lågkonjunkturen.