Regionala klyftor i byggsektorn - Norra Sverige mot strömmen

Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

I en färsk konjunkturprognos från Byggföretagen framgår det att bygginvesteringarna i Sverige kommer att krympa med hela 14 procent under den kommande perioden 2023-2024. Trots denna generella nedgång i branschen visar prognosen på betydande regionala skillnader. Norra Sverige fortsätter att hålla en stark konjunktur, medan storstäder som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala möter utmaningar och ett dystert läge. Analytiker, Emil Flodin, belyser de påtagliga klyftorna som präglar byggsektorn i landet."

Starkast är byggmarknaden i Norrbotten där investeringarna ökar med totalt 17 procent under prognosperioden till följd av omfattande satsningar inom industrin. Det kan jämföras med Stockholm där bygginvesteringarna minskar med 22 procent. Motsvarande siffra för Göteborg är -15 procent, Malmö –20 procent och Uppsala - 20 procent.

- Vi ser ingen ljusning för bostadsbyggandet. Ränteläget behöver stabiliseras för att efterfrågan på nyproducerade bostäder ska komma tillbaka. Därför drabbas byggmarknaden i storstadsregionerna hårt, även om lokal och anläggningsbyggandet tuffar på, säger Emil Flodin.

De totala bygginvesteringarna 2024 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 595 miljarder kronor mätt i 2022 års priser.