NCC och Framtiden Byggutveckling i samarbete kring bostadsprojekt i Göteborg

Kv Återbruket. Illustration: Lendager Group

NCC i partnerskap med Framtiden Byggutveckling leder nybyggnationen av cirka 70 hyreslägenheter belägen vid Litteraturgatan i Göteborg. Projektet, som har fått namnet Kvarteret Återbruket, har som främsta mål att använda återvunnet material för minst hälften av det byggmaterial som används. Första steget i samarbetet innebär att NCC och Framtiden Byggutveckling tillsammans ska planera och upprätta en budget för projektet.

– Vi är väldigt glada att i dessa tider kunna bygga fler bostäder till göteborgarna. Att dessutom bidra till minskad klimatpåverkan i det här storskaliga återbruksprojektet känns extra spännande. Vi ser fram emot samarbetet med NCC för att förverkliga det, säger Dan Sandén, VD på Framtiden Byggutveckling.

Projektet omfattar cirka 70 hyreslägenheter som bildar Kvarteret Återbruket, beläget i Selma stad i Backa. Projektet har ett tydligt fokus på storskaligt återbruk. För att minska klimatpåverkan är målet att minst hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbruk.

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Framtiden Byggutveckling ska planera, budgetera och projektera program- och systemhandlingar för att ta fram ett riktpris för uppdraget. Detta arbete påbörjas omgående.

– Vi är väldigt glada att tillsammans med Framtiden Byggutveckling få vara med och driva utvecklingen av den klimatomställning som byggbranschen står inför. Det är ett spännande och viktigt bostadsprojekt, vilket ligger i linje med NCC:s strategi, säger Petra Ahlström, affärschef NCC Building Sverige.