Merkurhuset nominerat till arkitekturpriset Mies van der Rohe

Merkurhuset. Foto: Bygg-Göta

Merkurhuset, beläget på Skeppsbron i Göteborg, har blivit nominerat till Mies van der Rohe Awards, som är känt som ett av den mest prestigefyllda arkitekturprisen för byggnader runt om i världen.

Detta pris, som utdelas av Europeiska unionen och Fundació Mies van der Rohe i Barcelona, ​​har som syfte att erkänna och belöna kvalitetsarkitektur i Europa. Det betonar också hur högkvalitativ arkitektur kan främja hållbar utveckling och öka människors välbefinnande.

Merkurhuset är designat av Olsson Lyckefors Arkitektur, tidigare känt som Bornstein Lyckefors. Huset uppfördes för Bygg-Göta och Platzer, och det blev färdigställt 2022. Tidigare under året mottog byggnaden även det prestigefyllda Kasper Salinpriset från Sveriges Arkitekter, vilket är Sveriges mest ansedda arkitekturpris.

Ursprungshuset, som daterar sig till 1899, är en av stadens mest ikoniska byggnader med sina slottliknande torn och karakteristiska rosa fasad. Den nya utformningen av byggnaden är ett resultat av de utmaningar och förutsättningar som erbjöds, trånga utrymmen och omgivande strukturer, vilket inkluderar platsen i kreativa och unika arkitektoniska lösningar. De vertikala strukturerna har utformats som cylindrar som en hyllning till det närliggande kraftvärmeverket, och de rundade burspråken i det ursprungliga Merkurhuset. Sammanstötningen mellan den strukturerade fasaden och de organiskt formade hörnen skapar en särpräglad stadsbild, särskilt längs Stora Badhusgatan, som nu fungerar som en huvudgata med karaktär i staden.