Egnahemsbolaget nominerade till Årets bästa byggnad i Göteborg

Foto: Egnahemsbolaget

 

Sex byggnader är nu nominerade för priset Årets bästa byggnad av Per och Alma Olssons fond. En av dessa är Fjällbo Park, en bostadsrättsförening med 90 lägenheter i Utby, byggt av Egnahemsbolaget och formgivet av Radar arkitektur.

Christer Johansson, projektledare på Egnahemsbolaget, berättar: "Det är glädjande att Fjällbo Park uppmärksammas. Husen smälter så vackert in i det här fina området, och lägenheterna är ovanligt väl utformade. Hela projektet präglades också av ett utmärkt samarbete med såväl Vestia som Radar arkitektur."

bild
Foto: Egnahemsbolaget

Fjällbo Park, i Utby, har en historia som en institution för fattigvård från 1930-talet. Det omfattas av kommunens bevarandeprogram sedan 1987 och har ett stort socialhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Idag rymmer det bland annat skola, ålderdomshem och hyresrätter.

Pär Thurfjell, ansvarig arkitekt på Radar arkitektur, beskriver projektets utformning: "Träfasaderna är inspirerade av områdets före detta personalbostäder, och vi har strävat efter enkelhet, lätthet och hållbarhet. Vi har också hämtat inspiration från det klassiska nordiska trähuset och integrerat det i designen. Även om vi tagit avstamp i den befintliga bebyggelsen så är det tydligt att de tack vare en del omtolkningar är nya."

bild
Foto: Egnahemsbolaget

De övriga nominerade projekten är Ekmansgatan 5, Härlandatjärnskolan, Kaparen, Kvarteret Borgh och Sannaparken.

Juryn består av:

  • Johannes Hulter, ordförande stadsbyggnadsnämnden
  • Pär Johansson, ordförande kulturnämnden
  • Maud Ekman, kommunfullmäktige
  • Zagros Hama, exploateringsnämnden
  • Olivia Halldin, sekreterare stadsbyggnadsnämnden

Bakgrund

Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris för årets bästa byggnad i Göteborg. Priset går till den byggaktör som under föregående år bäst uppfyllde krav på utformning och användning.

Priset delas ut av Göteborgs Stad. Det består av en plakett att fästa på byggnaden och en prissumma. Prissumman är tänkt att användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra.

Per och Alma Olsson var ett grosshandlarpar som i sitt testamente från 1926 donerade 100 000 kronor att via en fond varje år dela ut pris till ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de byggnadsverk som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”. Priset delades ut första gången 1965.

Egnahemsbolaget har varit föreslagna för priset ett antal gånger tidigare, första gången för rad- och kedjehus i Önnered 1967, följt av radhusen Stora Björn i Bergsjön 1971 och senast 2015 för Bostadsrättsföreningen Byabacken i Kyrkbyn på Hisingen. Bolaget fick även ett hedersomnämnande från Per och Alma Olssons Pris 2007 för Salviaterassen, radhus i Gårdsten.