Bygg- och anläggningsbranschen behöver skruva upp tempot

Åsa Lindell, nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

Färdplanen inom bygg- och anläggning uppgraderas för att öka tempot i klimatomställningen. - Ny lagstiftning och pågående energikris har ökat incitamenten för klimatomställning. Nu behöver branschen skruva upp tempot, säger Åsa Lindell,  nationell projektledare för klimatomställning, Byggföretagen. 

 

Arbetet med att uppgradera färdplanen pågår och lansering sker i december. Inriktningen är ett ökat fokus på cirkulära affärsmodeller och ett förtydligat budskap till politiken. Genom att visa på möjligheter, identifiera hinder och definiera åtaganden är färdplanen branschens egen beskrivning av resan mot nettonollutsläpp. 

- Det vi trodde var möjligt 2018 är nu testat och utvärderat. I dag vet vi att vi i branschen kan halvera utsläppen med befintliga material och befintlig teknik och till en rimlig kostnad, säger Åsa Lindell. 

Färdplanen samordnas av Byggföretagen tillsammans med Installatörsföretagen, Innovationsföretagen, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna och Trafikverket.

- I ett bistert konjunkturläge måste vi orka hålla i klimatfrågorna. Det kräver både att branschen fortsätter driva på i frågan och rätt förutsättningar från politiken, säger Åsa Lindell. 

Färdplanen har funnits sedan 2018 och samlar idag runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit målet att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningsbranschen tillsammans med 21 andra branscher tagit fram färdplaner som visar hur konkurrenskraften kan stärkas genom att bli fossilfria.   

Den 4:e oktober genomförs en megaworkshop för att förankra arbetet i uppgraderingen med samtliga aktörer som står bakom färdplanen.