Conny Eriksson - Hjälper arkitekterna att hitta i dörrarnas djungel

Bilden visar en ståldörr, tillverkad av Daloc, och finns på Friends Arena i Solna. Dörren har utrymningsbeslag för att möjliggöra en snabb evakuering i en nödsituation.

Att välja rätt dörrmiljö vid ett bygg- eller ROT-projekt kräver goda kunskaper. En kunnig guide gör det lättare att hitta rätt i djungeln av standarder och normer. Conny Eriksson på Daloc i Töreboda ser till att arkitekterna inte går vilse på vägen.

Av: C-G Hanberg | Foto: Daloc | Robust Ståldörrar

Utbildningen är cirka 60­180 minuter lång och hålls på arkitektkontoren men är ingen road trip för att sälja Dalocs dörrar. "Schemat"  skräddarsys utifrån arkitektkontorens önskemål och  upplägget presenteras i god tid. Utbildning­en täcker in det mesta som berör dörrmiljön som brandmotstånd, CE­märkning, ljudreduktion, säkerhet, hållbarhet och beslagning med mera i olika typer av projektdörrar.

– Jag ansvarar för Dalocs tekniska support mot arkitekter och förskrivande led och har daglig kontakt med dem. Det är därför naturligt att även kunna erbjuda utbildning. Jag svarar även för dörrsupporten till byggnadsingenjörer och beslagskonsulter, berättar Conny Eriksson som har många års erfarenhet även inom lås­ och beslagsbranschen.

bild

SVÅRT ATT HITTA RÄTT
De flesta dörrmiljöer i offentliga och  kommersiella byggnader har någon form av passagekontroll, där kort eller nyckelbrickor (taggar) används som elektroniska nycklar. Dörrarna kan beslås med elslutbleck, motorlås och eltryckeslås, med el­ler utan dörrautomatik, och med olika trycken (handtag). Ibland kan det dock vara svårt att välja rätt beslagning.

– De vanligaste frågorna från  arkitekterna handlar om krav på klassningar för brand, ljud och säkerhet, i kombination med litet mer  avancerad beslagning och vad som är möjligt, utifrån gällande regelverk. Många arkitekter vill stanna en stund efter kursen och få support i ett aktuellt projekt. Det är alltid lika spännande att få hjälpa till med det, säger Conny Eriksson.

Estetiken får aldrig gå ut över säkerheten men det går att kombinera dessa saker. 

– Säkerhetsdörrar med laminatplåt, med ett snyggt träliknande ytskikt, är vanligt före­kommande. Exklusiva säkerhetsdörrar i stål med ytmonterade träfiberskivor i olika utföran­den gör att kunden dessutom kan få äkta fanér på sin säkerhetsdörr. Knäckfrågan, vad gäller säkerheten, är i stället när arkitekten vill ha speciella glasöppningar i kombination med ett högt  klassat inbrottsskydd.

VIKTIGT MED EN TIDIG OCH KONSTRUKTIV DIALOG
En säker och smidig dörrmiljö involverar bland annat dörrtillverkare, arkitekter och låssmeder/säkerhetsinstallatörer. Dialogen mellan dessa parter är enligt Conny Eriksson mycket viktig för att allt ska bli rätt från början:

– Projekt med korta separata ”dörrmöten”, där alla berörda medverkar, har visat sig vara  mycket positivt och lönsamt för alla parter. Då kan eventuella frågetecken rätas ut i god tid  innan en dörrbeställning görs, så att dörrarna blir rätt förberedda från fabrik.
Ofta saknas viktig information, som till  exempel funktionsbeskrivning, klassnings­ och tillgänglighetskrav, i ett tidigt skede av ett bygg­ eller ROT­projekt. 

– Det gör att en tidigt projekterad dörrmiljö, som i sin tur blir underlag till en offert, kan ha stora brister, säger Conny Eriksson. 
Felaktigt förberedda dörrar är kostnads­krävande för beställaren och kan även försena projektet. 

– Vi kan ofta förbereda dörrar för framtida be­slagning, med till exempel elslutbleck och motor­lås, för att slippa kostsamma dörrbyten vid krav på en förändrad funktion och /eller  beslagning: Men då måste vi få informationen i ett tidigt  skede av projektet, säger Conny Eriksson.

STRIKTA CE-KRAV FÖR BRANDDÖRRAR
Ytterdörrar ska CE­märkas enligt produkt­standarden EN 14351­1. Om ytterdörrarna har brandegenskaper gäller även EN 16034. Inner­dörrar kan ännu inte CE­märkas utan det är ett typgodkännande som gäller för dessa dörrar. 

CE­märkning av brandegenskaper skiljer sig från övrig CE­märkning av dörrar.

– Dörren måste brandprovas, utvärderas och godkännas av ett ”Notified Body”, exempelvis RISE. "Notified Body" gör även en regelbunden tillverkningskontroll hos dörrtillverkaren. Varje dörrmodell måste också ha ett typgodkännande eller ett CE­certifikat utfärdat av ”Notified Body, säger Henrik Rosing, produktdirektör på Daloc Futura, dörrtillverkaren Dalocs moderbolag.

bild
En ståldörr, beklädd med folie, förenar robusthet med elegans.

EU:S MASKINDIREKTIV VÅLLAR HUVUDBRY
En dörrtillverkare kan inte ändra i sin  konstruktion utan att först ha fått ändringen god­känd av  "Notified  Body". Det är en omständlig och kostsam procedur.

– Syftet med proceduren är att säkerställa att inga undermåliga branddörrar levereras, fram­håller Henrik Rosing.

När en dörr utrustas med dörrautomatik blir den en maskin med rigorösa krav för person­skydd. Det är enligt Sebastian Hellberg, vd för Hellbergs Dörrar i Mellerud, många i säkerhets­branschen kanske ovetande om. 

– Regelverket kring dörrar, automatik och EU:s maskindirektiv är snåriga och kan vara svåra att begripa. Men det har blivit bättre belyst på  senare tid och SLR1) har sannolikt bidragit till det, menar Sebastian Hellberg. ■

1) SLR står för Sveriges Lås­ och Säkerhetsleverantörers Riksförbund. Det är en rikstäckande organisation för låsmästare. SLR har 155 medlemsföretag med 50 filialer.