Nya växthus till Göteborgs botaniska trädgård

llustration: Cobe, Västfastigheter

 Peab har fått uppdraget att bygga nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård i Göteborg. Beställare är Västra Götalandsregionen, Västfastigheter bygg och förvaltning och kontraktssumman uppgår till 346 miljoner svenska kronor.  

Göteborgs botaniska trädgård är ett av Västsveriges största besöksmål och lockar varje år närmare 600 000 besökare. Nuvarande växthus togs i bruk i början av 1980-talet och nu behövs en uppdatering för att möta dagens och framtidens krav. Peab har därför fått uppdraget att bygga ett nytt växthus uppdelat i avdelningar med olika klimatzoner samt ett nytt besökscentrum. Hälften av det nya växthuset kommer att vara öppet för besökare, medan den andra halvan kommer att innehålla växtsamlingarna. Totalt rör det som om en yta på 6 600 kvadratmeter där växthuset utgör 2 800 kvadratmeter. Även rivning av befintliga växthus och utvändiga markarbeten ingår i entreprenaden.

bild
llustration: Cobe, Västfastigheter   

– Det känns väldigt hedrande att få förtroendet att vara med och bygga ut botaniska trädgårdens viktiga verksamhet. Att bygga växthus och besökscentrum i den här omfattningen i en kulturhistorisk värdefull miljö är komplext och ställer höga krav på oss som entreprenör och vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper, säger Liselott Bergkvist, regionchef på Peab.

De nya byggnaderna har högt ställda hållbarhetskrav och kommer att byggas med en stor del cirkulära materialflöden och återbruk. För att rätt klimat ska kunna upprätthållas i växthusen året runt kommer avancerad växthusteknik att installeras, som en klimatdator som styr värmesystem, belysning, ventilation, skuggvävar och befuktning. Allt byggs också för att skapa effektiv energianvändning och vattenförbrukning i byggnaderna.

– Tanken svindlar när jag tänker på att vi, samma år som Göteborgs botaniska trädgård fyller 100 år, tar nya tag och bidrar till att skapa något som kommer vara till glädje för både oss som bor i Västra Götalandsregionen och för besökare från när och fjärran under lång tid framöver. Nu bygger vi ett nytt kapitel i Göteborgs historia och jag är stolt över att vara en del av det, säger Ior Berglund, förvaltningschef på Fastighet, stöd och service, Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning.

– Trädgårdens unika vetenskapliga växtsamlingar från stora delar av världen får nu förutsättningar att fortsatta bevaras och forskas kring. Det har aldrig varit så viktigt som nu, när den biologiska mångfalden är under stark press. Att trädgården också får ett riktigt besökscentrum är viktigt i vårt arbete att sprida kunskap och utbilda i växtvärldens mångfald, säger Göteborgs botaniska trädgårds förvaltningschef Hanna Tornevall.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart under hösten 2023 och projektet väntas stå helt färdigt under våren 2028.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2023.