Många chefer i byggsektorn saknar utbildning i hållbarhet

Foto: Byggcheferna

Trots att byggsektorn ansvarar för stora delar av Sveriges klimatpåverkan saknar cheferna förutsättningar att ta ansvar för den nödvändiga omställningen till ett hållbart byggande. Exempelvis har runt hälften ingen utbildning alls i hållbarhet. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Byggcheferna som bygger på anonyma intervjuer med 1 700 chefer genomförda av Novus.

Rapportens sammanfattande slutsats är att chefernas förutsättningar att ta ansvar är otillräckliga på en rad punkter:

  • UTBILDNING - Hälften har ingen utbildning alls i hållbarhet. Av de som har utbildats anger en tredjedel att de är tveksamma till utbildningens kvalité i termer av relevans och nivå.
  • LÖFTEN - Bara knappt hälften tycker att de i hög grad eller i ganska hög grad kan leva upp till verksamhetens övergripande löfte om hållbarhet inför kunder, medarbetare, media med flera.
  • KONTROLLER OCH ANBUD - Hälften uppger att de saknar förutsättningar att besvara enkäter, självskattningar och annan hållbarhetskontroll från myndigheter eller att besvara upphandlings- och anbudsfrågor kopplade till hållbarhet.

- Chefer är nyckelpersoner i allt förändringsarbete; förändring sker inte av sig själv. Men då måste de ha förutsättningar att leda och ta ansvar för den omställning till hållbart byggande som samhället är i akut behov av, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Rapportens slutsatser har diskuterats med en grupp ledande branschprofiler och vd:ar från bygg och fastighet som enats om ett antal åtgärder som krävs för att sektorn ska klara sina mål:

  • Utveckla bättre stöd till chefer på alla nivåer.
  • Utveckla branschgemensamma enkelt mätbara och konkreta mål för hållbarhet.
  • Våga prioritera de fyra ekologiska hållbarhetsmål som är mest relevanta för sektorn (avfall, material, bränsle och energi).

- Hållbarhet får aldrig vara en fråga där vi konkurrerar. Vi måste samarbeta betydligt mer så att vi kan mäta på samma sätt och styra mot ett fåtal gemensamma mål, säger Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst, som är en av de som deltagit i diskussionen och i arbetet med rapporten. Det är ett av flera sätt att förbättra chefsstödet och få kraft i klimatledarskapet.